เดทตอล Dettol น้ำยาฆ่าเชื้อ สูตร Antiseptic Disinfectant

  • Dettol สูตร Antiseptic Disinfectant
  • มีสารฆ่าเชื้อในกลุ่มของ “คลอโรไซลีนอล”
  • สำหรับงานทั่วไป
  • สำหรับอวัยวะภายนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
  • 5 ลิตร / แกลลอน

Description

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอล Dettol สูตรแอนตี้เซพติก ดิสอินเฟคแทนท์ (Antiseptic Disinfectant) มีองค์ประกอบของสารฆ่าเชื้อในกลุ่มของ “คลอโรไซลีนอล” (Chloroxylenol) ที่สามารถใช้กับงานทั่วไปและยังสามารถที่จะ “ใช้กับอวัยวะภายนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้” เช่น ใช้ล้างแผล บ้วนปากได้ หากเจือจางในความเข้มข้นที่เหมาะสม


ขนาดบรรจุ

  • 5 ลิตร / 1 แกลลอน