ECOLAB 22 Multi-Quat Sanitizer

  • 22 มัลติ-ควอท แซนิไทเซอร์
  • ฆ่าเชื้อชนิดควอทบนพื้นผิวทั่วไป

Product details

  • ยี่ห้อ ECOLAB
  • รุ่น 22 Multi-Quat Sanitizer
  • 2 ลิตร / แกลลอน
  • 2 แกลลอน / ลัง

Description

มัลติ-ควอท แซนิไทเซอร์ ผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อชนิดควอทบนพื้นผิวทั่วไปสำหรับบริเวณพื้นผิวประกอบอาหาร และงานแม่บ้านทั่วไป พื้นผิวโต๊ะ อุปกรณ์ต่างๆ พื้นผิวกระเบื้อง อ่างล้างมือ พื้น ผนัง และพื้นผิวโครเมียม เช่น บริเวณที่จับประตูห้องน้ำและอ่างอาบน้ำ

วิธีการใช้

ผสม 2-4 มล. : น้ำ 1 ลิตร สำหรับใช้เช็ดฆ่าเชื้อประจำวันร่วมกับผ้าสะอาด และสัดส่วนนี้สามารถสัมผัสพื้นผิวที่สัมผัสอาหารได้
ผสม 24 มล. : น้ำ 1 ลิตร สำหรับใช้ในการเช็ดฆ่าเชื้อ หรือฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน และยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัส และเชื้อโรค