ขวดฟ็อกกี้ Foggy 710 มล.

  • เพิ่มความสะดวกเเละประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
  • สามารถเลือกสติ๊กเกอร์ติดหน้าขวดเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ใช้งาน 
  • 710 มิลลิลิตร / ขวด

Description

ขวดฟ็อกกี้ (Foggy) 710 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มความสะดวกเเละประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังสามารถเลือกสติ๊กเกอร์ติดหน้าขวดเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ใช้งาน เเละผลเสียที่อาจตามมา

(Sticker: Deodorizer & Air Freshener Spray, Disinfectant Deodorizer, Glass Cleaner, Dust Remover)


ขนาดบรรจุ

  • 710 มิลลิลิตร / 1 ขวด
  • 50 ขวด / 1 กล่อง