ขวดฟ๊อกกี้ ดิวตี้ Foggy Duty

  • เพิ่มความสะดวกเเละประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
  • ช่วยป้องกันการสับสนของผู้ใช้งาน เเละผลเสียที่อาจตามมา

Description

ขวดเปล่าฟ๊อกกี้ ดิวตี้ (Foggy duty) เพื่อเพิ่มความสะดวกเเละประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันการสับสนของผู้ใช้งาน เเละผลเสียที่อาจตามมา