กล่องกระดาษเช็ดปาก CUBE Pop-Up

  • กล่องกระดาษป๊อปอัพของ Kimberly Clark
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน ช่วยจ่ายกระดาษไม่ติดกันเป็นก้อน
  • เพิ่มความสวยงามทันสมัยให้องค์กร
  • 3 สี (เทา น้ำเงิน แดง)

Description

CUBE Pop-Up Dispensers กล่องบรรจุกระดาษป๊อปอัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานกระดาษ ด้วยลักษณะเฉพาะของกล่องกระดาษจะช่วยให้การหยิบจ่ายกระดาษไม่ติดกันเป็นก้อน เเละความสวยงามทันสมัยขององค์กร


รายละเอียดขนาด (W x H x D)ชิ้น / กล่อง
CUBE Pop-Up Dispensers เทา10.5 x 14 x 9 ซม.24
CUBE Pop-Up Dispensers น้ำเงิน10.5 x 14 x 9 ซม.24
CUBE Pop-Up Dispensers แดง10.5 x 14 x 9 ซม.24