แอลกอฮอล์แข็งพาวเวอร์ POWER ชนิดถ้วย มีมอก.

 • เเอลกอฮอล์เจลเเข็ง เเอลกอฮอล์เเข็ง เชื้อเพลิง
 • เหมาะสำหรับอุ่นอาหาร ให้ความร้อน สามารถใช้กับ เตาถ่าน เตาเเป๊ะซะ หม้อไฟ หม้อดิน
 • มีมอก. รับรองมาตรฐานความปลอดภัย
 • คุณภาพดี ปราศจากสารที่เป็นพิษ ไม่เป็นอันตราย
 • ไม่มีควัน ไม่ทำให้เเสบตา ปราศจากกลิ่นขณะเผาไหม้
 • ระยะเวลาเก็บได้นาน
 • เจลเเข็ง บรรจุในถ้วย
 • 16 กรัม / ถ้วย
 • 50 ถ้วย / เเพ็ก
 • 10 เเพ็ก / กล่อง

Description

เเอลกอฮอล์เเข็ง พาวเวอร์ ชนิดบรรจุในถ้วย เเอลกอฮอล์เเข็ง บรรจุในถ้วย คุณภาพดี ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรองความปลอดภัย


ขนาดบรรจุ

 • 16 กรัม / 1 ถ้วย 
 • 50 ถ้วย / 1 เเพ็ค
 • 10 เเพ็ค / 1 กล่อง