ขวดปั้ม Pump Bottle 400 มล.

  • เพิ่มความสะดวกเเละประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
  • ช่วยป้องกันการสับสนของผู้ใช้งาน เเละผลเสียที่อาจตามมา
  • 400 มิลลิลิตร / ขวด

Description

ขวดปั้มเปล่า (Pump Bottle) 400 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มความสะดวกเเละประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังช่วยป้องกันการสับสนของผู้ใช้งาน เเละผลเสียที่อาจตามมา


ขนาดบรรจุ

  • 400 มิลลิลิตร / 1 ขวด
  • 24 ขวด / 1 กล่อง