Showing all 2 results

 • แอลกอฮอล์แข็งเฟอร์โน่ FERNO ชนิดไม่บรรจุในถ้วย

  • ชนิดพิเศษ ไม่ต้องบรรจุในถ้วย 
  • ผลิตจากเอทิลเเอลกอฮอล์ ชนิดคุณภาพเยี่ยม (เป็นชนิดเดียวกับสุรา)
  • คงสภาพเเข็งตลอดระยะเวลาที่ติดไฟ
  • ติดไฟในระยะเวลาที่เหมาะสม 8-10 นาที
  • มีมอก. รับรองคุณภาพ
  • ปราศจากสิ่งเป็นพิษ ไม่ทำให้เเสบตา เเม้จะติดไฟพร้อมกันหลายก้อน
  • ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีควัน
  • เป็นเชื้อเพลิง ใช้ในการอุ่นอาหาร เเละ หุงต้ม สำหรับ เตาดิน เตาสุกี้ยากี้ เตาเเป็ะซะ หม้อไฟ หม้อฟองดู จานร้อน ฯลฯ
  • 50 ซอง / ห่อ
  • 10 ห่อ / ลัง
 • แอลกอฮอล์แข็งพาวเวอร์ POWER ชนิดถ้วย มีมอก.

  • เเอลกอฮอล์เจลเเข็ง เเอลกอฮอล์เเข็ง เชื้อเพลิง
  • เหมาะสำหรับอุ่นอาหาร ให้ความร้อน สามารถใช้กับ เตาถ่าน เตาเเป๊ะซะ หม้อไฟ หม้อดิน
  • มีมอก. รับรองมาตรฐานความปลอดภัย
  • คุณภาพดี ปราศจากสารที่เป็นพิษ ไม่เป็นอันตราย
  • ไม่มีควัน ไม่ทำให้เเสบตา ปราศจากกลิ่นขณะเผาไหม้
  • ระยะเวลาเก็บได้นาน
  • เจลเเข็ง บรรจุในถ้วย
  • 16 กรัม / ถ้วย
  • 50 ถ้วย / เเพ็ก
  • 10 เเพ็ก / กล่อง