รายละเอียด กระดาษชำระ

กระดาษชำระมีอยู่หลากหลายประเภท หลากหลายยี่ห้อ เลือกให้เหมาะสมตามการใช้งาน

กระดาษทิชชู่เช็ดชำระแบ่งออกได้ 2 ประเภท ประเภทแรกคือ แบบม้วน มีทั้งม้วนเล็ก และม้วนใหญ่ (JRT) แบบที่ 2 คือแบบแผ่น เหมาะสำหรับใช้ในห้องน้ำ ตัวเนื้อกระดาษชำระถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีเนื้อกระดาษที่นุ่ม และมีความสามารถในการย่อยสลายตัวได้ดีเมื่อสัมผัสกับน้ำ เพื่อไม่ให้อุดตันต่อปะปา

กระดาษชำระมี 2 แบบ คือ
1. กระดาษชำระ แบบม้วน
2. กระดาษชำระ แบบแผ่น

กระดาษชำระมีเนื้อเยื่อ 2 แบบ คือ เยื่อบริสุทธิ์ (Virgin) และ เยื่อรีไซเคิล (Recycle)

กระดาษชำระมี 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น

โดย 2 ชั้นจะมีความหนามากกว่า 1 ชั้น

ดีทั้งคู่ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งซื้อกระดาษชำระกับเราได้ เรามีลูกค้าต่างจังหวัดอยู่หลายเจ้าเลย

เนื้อของกระดาษชำระ

เนื้อของกระดาษชำระขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษทิชชู่

กระดาษทิชชู่เช็ดชำระมีเนื้อเยื่อบริสุทธิ์ (Virgin) กับ เนื้อเยื่อรีไซเคิล (Recycle)

กระดาษทิชชู่เยื่อบริสุทธิ์ คือกระดาษทิชชู่ที่ทำจากต้นไม้ใหม่ทั้งหมด 100%
กระดาษทิชชู่เยื่อรีไซเคิล คือกระดาษทิชชู่ที่ทำจากต้นไม้หมุนเวียน (Recycle Paper) ไม่น้อยกว่า 30% ส่วนที่เหลือคือทำจากต้นไม้ปลูกใหม่

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น เยื่อบริสุทธิ์ หรือ เยื่อรีไซเคิล ก็ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย 100%

ในปัจจุบันโรงงานผลิตกระดาษทิชชู่ส่วนใหญ่หันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Environmental friendly) เยื่อกระดาษที่ใช้มาทำกระดาษทิชชู่มาจากต้นไม้ในป่าปลูกเท่านั้น ไม่ได้มีการตัดไม้ทำลายป่า หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ความหนาของกระดาษชำระ หรือ ชั้น

ความหนาของกระดาษชำระ จะถูกเรียกว่า “ชั้น” (Ply) [1 ชั้น คือ 1 ply] ยิ่งมีหลายชั้น กระดาษทิชชู่ก็ยิ่งมีหนามากขึ้น ราคาก็สูงขึ้นตามชั้นที่มากขึ้น
ตัวอย่าง กระดาษทิชชู่ 2 ชั้น หนากว่า กระดาษทิชชู่ 1 ชั้น

กระดาษชำระมีความหนา 3 ระดับ คือ 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น

กระดาษชำระ แบบม้วน

กระดาษชำระแบบม้วน เป็นกระดาษชำระแบบต่อเนื่อง มีรอยปรุ เห็นได้โดยทั่วไปในห้องน้ำ มีราคาถูกกว่าแบบแผ่น ประหยัดเวลา เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนม้วนบ่อยช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี มีทั้งม้วนใหญ่ และม้วนเล็กให้เลือกซื้อ

กระดาษชำระม้วนใหญ่

เป็นกระดาษชำระที่มีขนาดม้วนใหญ่กว่ากระดาษทิชชู่ทั่วๆไป เห็นได้บ่อยๆ ในห้องน้ำห้างสรรพสินค้า หรือโรงพยาบาล

 • เนื้อกระดาษนุ่ม ซึมซับดี ย่อยสลายง่ายเมื่อโดนน้ำ
 • ไม่ต้องเปลี่ยนม้วนบ่อย
 • มีให้เลือกทั้ง 1 และ 2 ชั้น
 • กระดาษมีรอยปรุ ใช้งานง่าย สะดวก และประหยัดปริมาณการใช้
 • ตัวกล่องกระดาษชำระม้วนใหญ่มีระบบล๊อค ป้องกัน การสูญหาย

กระดาษชำระม้วนใหญ่ มีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้ง ลีวี่ Livi, สก๊อต Scott และ คิมซอฟ Kimsoft

กระดาษชำระม้วนใหญ่ เจอาร์ที
กระดาษชำระม้วนใหญ่ JRT
รายละเอียดหนาความยาว / กล่อง
LIVI®
Jumbo Roll Tissue
1 ชั้น600 ม. x 12 ม้วน
LIVI®
Jumbo Roll Tissue
2 ชั้น300 ม. x 12 ม้วน
SCOTT®
Jumbo Roll Tissue
1 ชั้น620 ม. x 12 ม้วน
SCOTT®
Jumbo Roll Tissue
2 ชั้น300 ม. x 12 ม้วน
KIMSOFT*
Jumbo Roll Tissue
1 ชั้น620 ม. x 12 ม้วน
KIMSOFT*
Jumbo Roll Tissue
1 ชั้น600 ม. x 12 ม้วน
KIMSOFT*
Jumbo Roll Tissue
2 ชั้น300 ม. x 12 ม้วน

Tips

มีลูกค้าร้านอาหารหลายที่ใช้กระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น เนื้อรีไซเคิล (เนื้อเยื่อบริสุทธิ์จะนุ่มเกินไป) แทนกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำ เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

กระดาษชำระม้วนเล็ก

เป็นกระดาษชำระแบบม้วนขนาดปกติ สำหรับใช้ในห้องน้ำ เห็นได้บ่อยในห้างสรรพสินค้า มีคุณสมติคล้ายกับม้วนใหญ่

 • เนื้อกระดาษนุ่ม ซึมซับดี ย่อยสลายง่ายเมื่อโดนน้ำ
 • มีให้เลือกทั้ง 2 ชั้น และ 3 ชั้น
 • มีหลากหลายความยาวให้เลือก
 • มีหลายขนาดบรรจุ 12 ม้วน 24 ม้วน
 • กระดาษมีรอยปรุ ใช้งานง่าย สะดวก และประหยัดปริมาณการใช้

กระดาษชำระม้วนเล็ก มีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้ง ลีวี่ Livi, สก๊อต Scott, คิมซอฟ Kimsoft, ริเวอร์โปร์ RiverPRO และ คลีเน็กซ์ Kleenex

ตัวอย่าง กระดาษชำระม้วนเล็ก

กระดาษชำระสก๊อตต์ม้วนเล็ก 24ม้วน/แพ๊ค
กระดาษชำระสก๊อตม้วนเล็ก
รายละเอียดขนาดแผ่น ความยาวม้วน / แพ็ค
LIVI® 24'R9 x 10 ซม.17 ม.24 x 6
SCOTT® 1'R10.00 x 13.75 ซม.17 ม.1 x 120
SCOTT® 24'R10.00 x 13.75 ซม.17 ม.24 x 4
SCOTT® 12'R
Extra
10.00 x 13.75 ซม.38.5 ม.12 x 6
SCOTT® 6'R 3-ply
9.80 x 13.50 ซม.19.7 ม.6 x 8
KIMSOFT* 1'R9.60 x 13.70 ซม.17.60 ม.1 x 120
KIMSOFT* 24'R9.75 x 13.75 ซม.17.60 ม.24 x 4
KIMSOFT*
Choice 24'R
9.75 x 13.75 ซม.14.19 ม.24 x 4
RiverPRO 12'R Special10.0 x 12.5 ซม.17 ม.1 x 12 x 4
RiverPRO 24'R Special10.0 x 12.5 ซม.17 ม.24 x 4
RiverPRO 24'R Premium10.0 x 12.5 ซม.23 ม.6 x 20
CLEANCARE 24'R9 x 10.5 ซม.14 ม.24 x 6

กระดาษชำระ แบบแผ่น

กระดาษทิชชู่เช็ดชำระ แบบแผ่น มีอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษอนามัยแบบแผ่น (Hygienic Tissue) เป็นทิชชู่ที่ถูกคิดขึ้นมาโดนคำนึงถึงสุขอนามัยเป็นหลัก มีระบบจ่ายกระดาษครั้งละ 1 แผ่น ทำให้ประหยัด มาพร้อมกับกล่องใส่กระดาษทิชชู่ ที่สวยงาม ทันสมัย

 • เนื้อกระดาษเหนียว นุ่ม ซึมซับดี ย่อยสลายง่ายเมื่อโดนน้ำ ไม่อุดตัน
 • มีให้เลือกทั้ง 1 และ 2 ชั้น
 • ไม่มีแกน ทำให้ไม่สิ้นเปลืองจากปัญหาทิชชู่ติดแกน
 • มีหลายขนาดบรรจุ 12 ม้วน 24 ม้วน
 • จ่ายกระดาษทีละแผ่น ใช้งานง่าย สะดวก และประหยัดปริมาณการใช้

กระดาษชำระแบบแผ่น มีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้ง ลีวี่ Livi และ สก๊อต Scott

ตัวอย่าง กระดาษชำระแบบแผ่น

กระดาษชำระลีวี่ แบบแผ่น
รายละเอียดขนาดแผ่นแผ่น / กล่อง
LIVI®
HBT 2 ชั้น 250's
10.0 x 21.0 ซม.250 x 60 ห่อ
SCOTT®
HBT 1 ชั้น 300's
9.50 x 20.60 ซม.300 x 100 ห่อ
SCOTT®
HBT 2 ชั้น 150's
10.25 x 20.55 ซม.150 x 100 ห่อ

กล่องใส่กระดาษชำระ

จำหน่ายกล่องใส่กระดาษชำระติดผนังในห้องน้ำ ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย ช่วยให้ใช้กระดาษทิชชู่ได้สะดวก ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

กล่องกระดาษชำระม้วนใหญ่ AQUARIUS ด้านหน้า
กล่องกระดาษชำระ KC
กล่องกระดาษชำระ Livi
กล่องกระดาษแบบแผ่น Kimberly-Clark ด้านหน้า
กล่องกระดาษชำระ แบบแผ่น KC

ทำไมเลือกซื้อกระดาษชำระ กับ เรา

จำหน่ายกระดาษชำระ หลายยี่ห้อ ราคาส่ง ยกลัง

เราเป็นบริษัทจำหน่ายกระดาษทิชชู่มานานกว่า 10 ปี มีกระดาษทิชชู่ทุกประเภท ทิชชู่เช็ดปาก เช็ดหน้า เช็ดชำระ เช็ดมือ เช็ดอเนกประสงค์ เช็ดอุตสาหกรรม เรามีกระดาษทิชชู่หลากหลายยี่ห้อทั้งสก๊อต (Scott) คิมซอฟ (Kimsoft) คลีเน็กซ์ (Kleenex) ลีวี่ (Livi) ริเวอร์โปร์ (RiverPRO) จำหน่ายในราคาส่ง ยกลังค่ะ

ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ

สนใจสินค้ากระดาษทิชชู่ตัวไหน สามารถโทรศัพท์ติดต่อ หรือแอดไลน์ เพิ่มเพื่อนมาติดต่อสอบถาม ปรึกษาเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคาได้เลยค่ะ