แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ศิริบัญชา 450มล.

  • สำหรับฆ่าเชื้อโรค
  • ล้างมือทำความสะอาดบาดแผล
  • ทาฆ่าเชื้อโรคบริเวณผิวหนัง
  • 70% Ethyl Alcohol
  • 450 มล. / ขวด

Description

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ศิริบัญชา SIRIBUNCHA ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ล้างมือทำความสะอาดบาดแผล ทาฆ่าเชื้อโรคบริเวณผิวหนัง 70% Ethyl Alcohol


  • 70% เอทิล แอลกอฮอล์
  • ขนาด 450 มิลลิลิตร / 1 ขวด