รักษ์โลกกับสินค้าที่มีฉลาก FSC* (Forest Stewardship Council)

กระดาษชำระม้วนใหญ่ยี่ห้อดี

ในบทความก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมไปแล้วว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เราทุกๆคนต้อวช่วยกันแก้ไข และได้พูดถึงฉลากเขียว (Green label) ว่าสามารถช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาพูดถึงฉลาก และสัญลักษร์อีกตัวคือ ฉลาก FSC* ว่ามันคืออะไรกันแน่ แล้วมันมีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

ทุกวันนี้มีสินค้าให้เราเลือกมากมาย โดยสินค้าหนึ่งชนิดจะมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายประเภท ทำให้มีตัวเลือกมากซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจจะทำให้สินค้าราคาถูกลงแต่คุณภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตามผู้บริโภคควรสนใจการบวนการผลิต และที่มาของวัตถดิบที่นำมาผลิตสินค้าต่างๆว่ามาจากแหล่งที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยฉลาก FSC* เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่จะช่วยผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

FSC* คืออะไร

Forest Stewardship Council หรือ FSC* คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมานานกว่า 25 ปี จากการรวมกันของผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาตร์ และสังคมศาตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยืนยันว่าสินค้าชนิดนั้นๆผ่านการตรวจสอบแล้วว่าผลิตมาจากแหล่งป่าไม้ที่ถูกต้อง (Sustainable Forest) โปรโมทการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของโลก โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากป่าไม้ที่ปลูกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น

องค์กร FSC ทำอะไรบ้าง

  1. องค์กร Forest Stewardship การันตีว่าสินค้าที่มีฉลาก fsc จะถูกตรวจสอบว่ามาจากแหล่งป่าไม้ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์จริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นสินค้าที่มีฉลาก FSC จะไม่ถูกผลิตมากจากแหล่งป่าไม้เถื่อน หรือการลักลอบตัดไม้

2. ปกป้อง อนุรักษ์ป่าไม้ และแม่น้ำ ลำธาร และผู้คนที่เกี่ยวของ และอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าป่าไม้ และแม่น้ำ ทุกแห่งมีความสำคัญ

เป้าหมายของ FSC ไม่ใช่กำไร แต่อนุรักษ์ป่าไม้ แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อม

Must protect NOT profit

3. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ หลักการในการดูแล การจัดการ และอนุรักษ์ป่าไม้ที่ถูกต้อง

4. ช่วยเหลือ และเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้าน และ องค์กรธุรกิจ ในการหาลือและตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อคนรุ่นหลังต่อไป

5. ช่วยให้ชาวบ้าน และคนในพื้นที่ มีรายได้จากป่าไม้ และช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนพื้นเมือง รวมถึงช่วยสร้างโรงเรียน และศูนย์สถานพยาบาล เพื่อให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. ทำงานร่วมกับผู้ซื้อกระดาษ และไม้รายใหญ่ เพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้โลโก้การันตีความถูกต้อง และเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสินค้านั้น

7. อนุรักษ์ให้แม่น้ำ ใสสะอาด อยู่เสมอ / ช่วยให้เด็กๆ และลูกหลานรุ่นต่อไปของเด็กๆเหล่านั้น ยังคงมีพื้นที่ให้เล่นซ่อนแอบ และทำกิจกรรมต่างๆ

8. ช่วยสร้างสวรรค์ และที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าต่างๆ ตั้งแต่เสือดำบราซิล ไปชนถึงเสือต่างๆในรัสเซียตะวันออก

9. รับรองและรับประกันว่าป่าไม้จะได้รับการปกป้อง และรับรองว่าป่าไม้จะช่วยสร้างกระดาษสำหรับเครื่องปริ้น ม้วนการดาษทิชชูในห้องน้ำ แก้วกาแฟ ดินสอ เฟอนิเจอร์ในบ้าน และอื่นๆอีกมากมายให้เราได้ใช้

10. ช่วยรวมกลุ่มคนต่างๆในโลกที่รักป่าไม้ โดยมีวัตุประสงค์เดียวคือ อนุรักษ์ป่าไม้ของเราทุกคนบนโลก

We forest lovers steward, we are the forest stewardship council.

FSC members

ป่าไม้เชิงพาณิชย์ในโครงการ FSC อยู่ที่ไหน?

ในปัจจุบันป่าไม้ที่ได้รับการรับรองในโครงการ FSC มากกว่า 400 ล้านเอเคอร์ทั่วโลก คิดเป็น 10% ของป่าไม้ในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของโลก. ในประเทสสหรัฐอเมริกา และแคนาดา มีป่าไม้ที่ได้รับรองของจาก FSC มากกว่า 170 ล้านเอเคอร์

ประโยชน์ของฉลาก FSC*

ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคอันมาใส่ใจถึงที่มาของวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้าต่างๆว่ามาจากแหล่งที่ได้มาตรฐานหรือไม่ โดยฉลาก FSC* เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่จะช่วยผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ทำไมเราควรเลือกสินค้าที่มีฉลาก FSC*

เมื่อผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเลือกที่จะบริโภคสินค้าที่มีฉลาก FSC* เป็นหลัก จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ หันมาสนใจและเข้าร่วมโครงการ FSC* มากขึ้น ผลที่จะได้คือผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และได้ช่วยลดผลกระทบในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วยโลกได้ง่ายๆ เพียงแค่มองหาสัญลักษณ์ FSC*

เราเป็นบริษัทซัพพลายเออร์จำหน่ายกระดาษทิชชู่ที่มีคุณภาพ รับรองโดยฉลากFSC* ฉลากเขียว และมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาทำความสะอาด กรวยน้ำดื่ม ถุงขยะ ยกลัง ราคาส่ง ให้กับร้านอาหารมานานกว่า 10ปี บริการจัดส่งสินค้าสินค้ารวดเร็ว สนใจติดต่อขอใบเสนอราคาได้เลยค่ะ

Similar Posts

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *