ฉลากเขียวคืออะไร? ทำไมเราควรใช้สินค้าฉลากเขียว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ภาวะโลกร้อน หรืออย่างในประเทศไทยที่เราพบเจอกันทุกปีคือ น้ำท่วม ฝุ่นpm2.5 ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข

ฉลากเขียวคืออะไร?

โครงการฉลากเขียว (Thai Green Label Scheme) เป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development, TBCSD) ในปีพ.ศ.2537 ในต่างประเทศก็มีโครงการคล้ายๆกัน เช่น EU flower ในสหภาพยุโรป, Green seal certified ในสหรัฐอเมริกา

ฉลากเขียว (Green Label / Eco Label)

ฉลากเขียว(ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียว) เป็นโลโก้เครื่องหมายที่มอบให้กับสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าอื่นๆที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันโดยมีองค์กรกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง ตัวอย่างเช่น กระดาษทิชชูที่ได้รับฉลากเขียวจะเป็นกนระดาษทิชชูที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ากระดาษทิชชูที่ไม่ได้รับฉลากเขียว เป็นต้น

ฉลากเขียวเป็นเครื่องหมายที่มอบให้กับสินค้าและบริการต่างๆ ยกเว้นอาหาร เครื่องดื่ม และยา สินค้าหรือบริการใดๆที่ผ่านข้อกำหนดจะได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ทำให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการทราบว่าสินค้าและบริการนั้นๆผ่านมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **การเข้าร่วมโครงการฉลากเขียวขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ไม่ได้มีการบังคับ**

หน้าตาของสัญลักษณ์ฉลากเขียว

Green label symbol

สัญลักษณ์ฉลากเขียว แสดงให้การเห็นถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รูปพืช(ใบไม้) และสัตว์ป่า(นก) เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ร่วมกันและถูกเชื่อมโยงเข้ามาหากันด้วยโลก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและโลกของเราไว้ให้กับคนรุ่นหลัง(หน้ายิ้ม)

วัตถุประสงค์ (เป้าหมายของโครงการฉลากเขียว)

โครงการฉลากเขียวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อโปรโมทแนวคิดของการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะ และการจัดการขยะของเสีย เป้าหมายของการมอบเครื่องหมายฉลากเขียวคือ

  • เพื่อให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงแนะนำตัวเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับผู้ยริโภค
  • เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้บริโภคได้คำนึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อสินค้าและบริการ ส่งผลกระตุ้นให้ผู้ผลิตพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง
  • เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกระบวนการการผลิต การบริโภค และการกำจัดสินค้านั้นๆ

ทำไมเราจึงควรใช้สินค้าที่มีฉลากเขียว

ฉลากเขียวช่วยอำนวยความสะดวกให้เราผู้บริโภคได้รับข้อมูลของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เราตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และเปรียบเทียบสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายได้ง่ายขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้าและบริการให้เลือกเป็นจำนวนมาก และสามารถเข้าถึงสินค้าต่างๆได้โดยง่ายผ่านการอินเตอร์เน็ต Online Shopping

การตัดสินใจของเรามีผลมาก เช่น ในกรณีที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากเขียวมากขึ้น จะส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้า ทำให้ผู้ผลิตแข่งกันผลิตสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงเพื่อให้ได้เครื่องหมายฉลากเขียว (Environmental friendly products) ผลสุดท้ายคือผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีและได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม รักษาโลกของเราไว้ให้กับคนรุ่นหลังบรรลุเป้าหมายของเครื่องหมายฉลากเขียว


เราเป็นบริษัทซัพพลายเออร์จำหน่ายกระดาษทิชชู่ฉลากเขียว น้ำยาทำความสะอาด กรวยน้ำดื่ม ถุงขยะ ยกลัง ราคาส่ง ให้กับร้านอาหารมานานกว่า 10ปี บริการจัดส่งสินค้าสินค้ารวดเร็ว สนใจติดต่อขอใบเสนอราคาได้เลยค่ะ

QR Code @pcpaper

Similar Posts